Aktualności
Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców FALCAR wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Bielsku Podlaskim informują o rozpoczęciu naboru do projektu skierowanego do osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących powiat bielski.
W dniu 15.11.2016 r. w powiecie bielskim odbyła się Konferencja pt. „Partnerstwo lokalne” mająca na celu tworzenie i rozwijanie współpracy partnerskiej na szczeblu lokalnym i regionalnym w zakresie polityki społecznej na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu.
Fundacja „Merkury” wraz ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS realizują projekt pn. „Punkty Inkubacji Innowacji”.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku od października br. będzie prowadził rekrutację do projektu, którego celem jest objęcie wsparciem osoby zagrożone zwolnieniem, zwolnione bądź przewidziane do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy z województwa podlaskiego
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku we współpracy z Politechniką Białostocką i Gazetą Współczesną organizują konkurs „Organizacja ucząca się 2016”.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje o XIV edycji międzynarodowej konferencji "Reha for the Blind in Poland", która odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2016 r.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, iż dysponuje środkami na sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsk Podlaskim informuje, iż posiada środki finansowe na realizację staży, szkoleń zawodowych, bonów na zasiedlenie i dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w ramach realizowanego przez urząd projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, skierowanego do osób bezrobotnych do 30 roku życia.
Ośrodek ZDZ w Bielsku Podlaskim prowadzi rekrutację do projektu: „Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych”
Ruszyła rekrutacja do trzeciej edycji konkursu EuroStaż, organizowanego przez Platformę Obywatelską, Europejską Partię Ludową i Instytut Obywatelski, w ramach którego do wygrania są: 16 płatnych staży w Parlamencie Europejskim, 32 wyjazdy studyjne i 300 nagród dodatkowych.
W dniu 19 maja 2016 roku w Powiatowym Urzędzie w Bielsku Podlaskim miała miejsce wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej.
Fundacja Szansa dla Niewidomych zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie pn. Nowocześnie zrehabilitowani niewidomi "widzą" i wiedzą więcej! Sieć Tyflopunktów drogą do samodzielności inwalidów wzroku niezależnie od miejsca zamieszkania” (finansowane ze środków PFRON)
Z okazji Europejskich Dni Pracodawcy, w dniu 7 kwietnia 2016 roku, odbyła się konferencja organizowana przez Starostę Powiatu Bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego i Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim pod nazwą „Usługi rynku pracy skierowane do pracodawców”.
Osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej oraz rozpoczynające jej prowadzenie mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy doradcy podatkowego. w ramach akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą pn. „Z doradcą podatkowym do sukcesu".
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, że rozpoczyna realizację projektu pt. Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizowany w partnerstwie z urzędami pracy w: Hajnówce, Siemiatyczach i Wysokiem Mazowieckiem.
Informujemy, że od dnia 26 lutego 2016 roku Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w ramach wsparcia realizatorów Programu "Rodzina 500+" uruchomił specjalną infolinię dotyczącą programu, czynną w dni robocze między godziną 8:00 a 14:00.
Od 1 stycznia 2016 r. pracodawcy oraz przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z instrumentu rynku pracy, w ramach którego będą mogli ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych, skierowanych przez powiatowy urząd pracy bezrobotnych do 30 roku życia.
Dwunastu finalistów – a wśród Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – stanęło na zwycięskim podium.
W dniach od 22 – 26 czerwca 2015 roku w Białymstoku odbywał się Europejski Tydzień Kompetencji (ETK) z udziałem partnerów zagranicznych z Belgii, Francji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Był to zintegrowany cykl konferencji podsumowujących 9 ponadnarodowych projektów innowacyjnych oraz pilotażowych oferujących nowe metody walidacji, potwierdzania i zarządzania kompetencjami w regionie. W Europejskim Tygodniu Kompetencji
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim zachęca do skorzystania z nowych funkcjonalności portalu www.praca.gov.pl. Poza dotychczasową możliwością rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy zostały dodane nowe usługi elektroniczne.
Informujemy, że pod adresem http://gdm.praca.gov.pl/ uruchomina została strona interetowa w ramach której publikowane są informacje dotyczące programu "Gwarancje dla młodzieży"
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje o uruchomieniu otwartego punktu dostępu do internetu dla klientów urzędu.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim laureatem konkursu na „Najlepsze wdrożenia noweli ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”
29 października w Bielsku Podlaskim i 30 października 2014 r. w Brańsku odbyły się konferencje pod hasłem „Krajowy Fundusz Szkoleniowy – szansą na rozwój potencjału firmy”. Konferencje zostały zorganizowane z inicjatywy Starosty Powiatu Bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego i Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim.
serwisy internetowe serwisy internetowe Epro