Aktualności
Pełnych radości, pokoju Świąt Wielkiej Nocy oraz wiele pomyślności i sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym - życzy Dyrekcja i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku wznawia rekrutację do projektu
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy w Hajnówce ogłasza nabór na kurs „Elektryk z uprawnieniami SEP do 1 kv (na stanowisku eksploatacji w Grupie I)”.
„SZKOLENIA, STAŻ – I PRACĘ MASZ! - aktywizacja zawodowa osób 50+ z powiatów: białostockiego, hajnowskiego, bielskiego i siemiatyckiego.
Biuro doradczo –szkoleniowe APLIKON Marcin Drewnowski w Wysokie Mazowiecke rozpoczęło rekrutację do Projektu ” PRACA TO TWÓJ CEL”
Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku prowadzi rekrutację do programu potwierdzania kwalifikacji z wybranych zadań zawodowych wydzielonych z zawodów: kucharz małej gastronomii, krawiec, opiekun osoby starszej z elementami masażu, turystyka regionalna, florysta.
serwisy internetowe serwisy internetowe Epro