Aktualności
Fundacja „Merkury” wraz ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS realizują projekt pn. „Punkty Inkubacji Innowacji”.
W dniach 17-23.10.2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim we współpracy z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną oraz Młodzieżowym Centrum Kariery po raz podejmuje działania doradcze w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku od października br. będzie prowadził rekrutację do projektu, którego celem jest objęcie wsparciem osoby zagrożone zwolnieniem, zwolnione bądź przewidziane do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy z województwa podlaskiego
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku we współpracy z Politechniką Białostocką i Gazetą Współczesną organizują konkurs „Organizacja ucząca się 2016”.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, że oferta zgłoszona przez Spółdzielnię Socjalną „INTEGRACJA” w zadaniu konkursowym p.n „Realizacja działań w zakresie integracji społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego przez PUP w Bielsku Podlaskim w 2016 r.” została przyjęta do realizacji. Kwota przyznanej dotacji wynosi 11 200 zł (jedenaście tysięcy dwieście złotych
ZARZĄDZENIE NR 7/2016 DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja w 2016 roku Nazwa zadania konkursowego – „Realizacja działań w zakresie integracji społecznej w ramach PAI realizowanego przez PUP w Bielsku Podlaskim w 2016 r.”
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje o XIV edycji międzynarodowej konferencji "Reha for the Blind in Poland", która odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2016 r.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim otrzymał dofinansowanie z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu skierowanego do osób bezrobotnych objętych profilem pomocy I lub II, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy tj.:
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsk Podlaskim informuje, iż posiada środki finansowe na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych, skierowanych przez powiatowy urząd pracy bezrobotnych do 30 roku życia.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, iż dysponuje środkami na sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsk Podlaskim informuje, iż posiada środki finansowe na realizację staży, szkoleń zawodowych, bonów na zasiedlenie i dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w ramach realizowanego przez urząd projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, skierowanego do osób bezrobotnych do 30 roku życia.
Ośrodek ZDZ w Bielsku Podlaskim prowadzi rekrutację do projektu: „Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych”
Ruszyła rekrutacja do trzeciej edycji konkursu EuroStaż, organizowanego przez Platformę Obywatelską, Europejską Partię Ludową i Instytut Obywatelski, w ramach którego do wygrania są: 16 płatnych staży w Parlamencie Europejskim, 32 wyjazdy studyjne i 300 nagród dodatkowych.
W dniu 19 maja 2016 roku w Powiatowym Urzędzie w Bielsku Podlaskim miała miejsce wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej.
Fundacja Szansa dla Niewidomych zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie pn. Nowocześnie zrehabilitowani niewidomi "widzą" i wiedzą więcej! Sieć Tyflopunktów drogą do samodzielności inwalidów wzroku niezależnie od miejsca zamieszkania” (finansowane ze środków PFRON)
Z okazji Europejskich Dni Pracodawcy, w dniu 7 kwietnia 2016 roku, odbyła się konferencja organizowana przez Starostę Powiatu Bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego i Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim pod nazwą „Usługi rynku pracy skierowane do pracodawców”.
Osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej oraz rozpoczynające jej prowadzenie mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy doradcy podatkowego. w ramach akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą pn. „Z doradcą podatkowym do sukcesu".
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, że rozpoczyna realizację projektu pt. Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizowany w partnerstwie z urzędami pracy w: Hajnówce, Siemiatyczach i Wysokiem Mazowieckiem.
Informujemy, że od dnia 26 lutego 2016 roku Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w ramach wsparcia realizatorów Programu "Rodzina 500+" uruchomił specjalną infolinię dotyczącą programu, czynną w dni robocze między godziną 8:00 a 14:00.
Od 1 stycznia 2016 r. pracodawcy oraz przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z instrumentu rynku pracy, w ramach którego będą mogli ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych, skierowanych przez powiatowy urząd pracy bezrobotnych do 30 roku życia.
Dwunastu finalistów – a wśród Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – stanęło na zwycięskim podium.
W dniach od 22 – 26 czerwca 2015 roku w Białymstoku odbywał się Europejski Tydzień Kompetencji (ETK) z udziałem partnerów zagranicznych z Belgii, Francji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Był to zintegrowany cykl konferencji podsumowujących 9 ponadnarodowych projektów innowacyjnych oraz pilotażowych oferujących nowe metody walidacji, potwierdzania i zarządzania kompetencjami w regionie. W Europejskim Tygodniu Kompetencji
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim zachęca do skorzystania z nowych funkcjonalności portalu www.praca.gov.pl. Poza dotychczasową możliwością rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy zostały dodane nowe usługi elektroniczne.
Informujemy, że pod adresem http://gdm.praca.gov.pl/ uruchomina została strona interetowa w ramach której publikowane są informacje dotyczące programu "Gwarancje dla młodzieży"
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje o uruchomieniu otwartego punktu dostępu do internetu dla klientów urzędu.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim laureatem konkursu na „Najlepsze wdrożenia noweli ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”
29 października w Bielsku Podlaskim i 30 października 2014 r. w Brańsku odbyły się konferencje pod hasłem „Krajowy Fundusz Szkoleniowy – szansą na rozwój potencjału firmy”. Konferencje zostały zorganizowane z inicjatywy Starosty Powiatu Bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego i Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim.
serwisy internetowe serwisy internetowe Epro