Aktualności
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, iż dysponuje środkami na sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.
Szanowni Państwo, Agencja Pracy InterKadra (KRAZ 3372) serdecznie zaprasza osoby zainteresowane pracą w charakterze OPIEKUNKI OSÓB STARSZYCH
30 czerwca br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku odbędzie się – po raz kolejny –spotkanie z pracodawcą brytyjskim z Agencji Pracy Tymczasowej Staffline. Pracodawca poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w Wielkiej Brytanii na stanowisku pracownik magazynu (praca również dla studentów i absolwentów).
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsk Podlaskim informuje, iż posiada środki finansowe na realizację staży, szkoleń zawodowych, bonów na zasiedlenie i dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w ramach realizowanego przez urząd projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, skierowanego do osób bezrobotnych do 30 roku życia.
Ośrodek ZDZ w Bielsku Podlaskim prowadzi rekrutację do projektu: „Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych”
Ruszyła rekrutacja do trzeciej edycji konkursu EuroStaż, organizowanego przez Platformę Obywatelską, Europejską Partię Ludową i Instytut Obywatelski, w ramach którego do wygrania są: 16 płatnych staży w Parlamencie Europejskim, 32 wyjazdy studyjne i 300 nagród dodatkowych.
W dniu 19 maja 2016 roku w Powiatowym Urzędzie w Bielsku Podlaskim miała miejsce wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej.
Europejskie Służby Zatrudnienia zapraszają osoby zainteresowane podjęciem pracy w Niemczech na wideokonferencję z udziałem doradcy EURES z Niemiec (online)
Sieć EURES reprezentowana przez norweskie publiczne służby zatrudnienia - we współpracy z polskimi publicznymi służbami zatrudnienia i Ochotniczymi Hufcami Pracy - organizuje na terenie Norwegii dni rekrutacyjne pn. „Kariera w Polsce”, które odbędą się w dniach 30 maja 2016 r. w Kristiansand oraz 2 czerwca 2016 r. w Flekkefjord.
Fundacja Szansa dla Niewidomych zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie pn. Nowocześnie zrehabilitowani niewidomi "widzą" i wiedzą więcej! Sieć Tyflopunktów drogą do samodzielności inwalidów wzroku niezależnie od miejsca zamieszkania” (finansowane ze środków PFRON)
Z okazji Europejskich Dni Pracodawcy, w dniu 7 kwietnia 2016 roku, odbyła się konferencja organizowana przez Starostę Powiatu Bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego i Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim pod nazwą „Usługi rynku pracy skierowane do pracodawców”.
Osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej oraz rozpoczynające jej prowadzenie mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy doradcy podatkowego. w ramach akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą pn. „Z doradcą podatkowym do sukcesu".
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, iż złożył wniosek o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, że rozpoczyna realizację projektu pt. Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizowany w partnerstwie z urzędami pracy w: Hajnówce, Siemiatyczach i Wysokiem Mazowieckiem.
Informujemy, że od dnia 26 lutego 2016 roku Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w ramach wsparcia realizatorów Programu "Rodzina 500+" uruchomił specjalną infolinię dotyczącą programu, czynną w dni robocze między godziną 8:00 a 14:00.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, iż limit środków przyznanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców został wyczerpany, w związku z czym nabór wniosków zostaje zawieszony.
Od 1 stycznia 2016 r. pracodawcy oraz przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z instrumentu rynku pracy, w ramach którego będą mogli ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych, skierowanych przez powiatowy urząd pracy bezrobotnych do 30 roku życia.
Dwunastu finalistów – a wśród Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – stanęło na zwycięskim podium.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim otrzymał dofinansowanie z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu skierowanego do osób bezrobotnych objętych profilem pomocy I lub II, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
informacja o propozycji szkoleń dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP ; mieszkańców wsi i miast do 30 tys mieszkańców w woj podlaskim
W dniach od 22 – 26 czerwca 2015 roku w Białymstoku odbywał się Europejski Tydzień Kompetencji (ETK) z udziałem partnerów zagranicznych z Belgii, Francji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Był to zintegrowany cykl konferencji podsumowujących 9 ponadnarodowych projektów innowacyjnych oraz pilotażowych oferujących nowe metody walidacji, potwierdzania i zarządzania kompetencjami w regionie. W Europejskim Tygodniu Kompetencji
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku, jako instytucja państwowa wspierająca młodzież o zmniejszonych szansach życiowych prowadzi rekrutację młodzieży wieku 15-18 lat do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim otrzymał dofinansowanie z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu skierowanego do osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim otrzymał dofinansowanie z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim zachęca do skorzystania z nowych funkcjonalności portalu www.praca.gov.pl. Poza dotychczasową możliwością rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy zostały dodane nowe usługi elektroniczne.
Informujemy, że pod adresem http://gdm.praca.gov.pl/ uruchomina została strona interetowa w ramach której publikowane są informacje dotyczące programu "Gwarancje dla młodzieży"
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje o uruchomieniu otwartego punktu dostępu do internetu dla klientów urzędu.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim laureatem konkursu na „Najlepsze wdrożenia noweli ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje o realizacji projektu „Nowocześnie zrehabilitowani niewidomi „widzą” i wiedzą więcej! Sieć Tyflopunktów drogą do samodzielności inwalidów wzroku, niezależnie od miejsca zamieszkania”, współfinansowanym ze środków PFRON.
Firma Syntea SA informuje o realizacji komponentu szkoleniowego projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie cyklu bezpłatnych szkoleń z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu skierowanych do mieszkańców województwa podlaskiego.
29 października w Bielsku Podlaskim i 30 października 2014 r. w Brańsku odbyły się konferencje pod hasłem „Krajowy Fundusz Szkoleniowy – szansą na rozwój potencjału firmy”. Konferencje zostały zorganizowane z inicjatywy Starosty Powiatu Bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego i Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim.
serwisy internetowe serwisy internetowe Epro