Aktualności
2016-04-28 Uwaga
W dniu 02 maja 2016 roku (poniedziałek) Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim jest nieczynny.
Z okazji Europejskich Dni Pracodawcy, w dniu 7 kwietnia 2016 roku, odbyła się konferencja organizowana przez Starostę Powiatu Bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego i Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim pod nazwą „Usługi rynku pracy skierowane do pracodawców”.
Osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej oraz rozpoczynające jej prowadzenie mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy doradcy podatkowego. w ramach akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą pn. „Z doradcą podatkowym do sukcesu".
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, iż złożył wniosek o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy
Wesołych Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka, wyjątkowo mokrego Śmigusa Dyngusa oraz samych słonecznych dni życzą Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim oraz pracownicy.
W związku z Europejskimi Dniami Pracodawcy, w dniach 4-15 kwietnia 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku organizuje seminaria i spotkania tematyczne skierowane do pracodawców z terenu całego województwa.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, że rozpoczyna realizację projektu pt. Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizowany w partnerstwie z urzędami pracy w: Hajnówce, Siemiatyczach i Wysokiem Mazowieckiem.
Informujemy, że od dnia 26 lutego 2016 roku Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w ramach wsparcia realizatorów Programu "Rodzina 500+" uruchomił specjalną infolinię dotyczącą programu, czynną w dni robocze między godziną 8:00 a 14:00.
17 marca 2016 r. w Sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku odbędzie się spotkanie informacyjne na temat warunków życia i pracy w Holandii, możliwości podjęcia pracy oraz aktualnych ofert pracy w Holandii.
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie ogłasza nabór na mikrodotacje w kwocie od 1000 zł do 2500zł.
Stowarzyszenie Bona Fides prowadzi rekrutację na projekty wolontariatu europejskiego.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, iż limit środków przyznanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców został wyczerpany, w związku z czym nabór wniosków zostaje zawieszony.
Od 1 stycznia 2016 r. pracodawcy oraz przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z instrumentu rynku pracy, w ramach którego będą mogli ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych, skierowanych przez powiatowy urząd pracy bezrobotnych do 30 roku życia.
Dwunastu finalistów – a wśród Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – stanęło na zwycięskim podium.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim otrzymał dofinansowanie z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu skierowanego do osób bezrobotnych objętych profilem pomocy I lub II, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
informacja o propozycji szkoleń dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP ; mieszkańców wsi i miast do 30 tys mieszkańców w woj podlaskim
W dniach od 22 – 26 czerwca 2015 roku w Białymstoku odbywał się Europejski Tydzień Kompetencji (ETK) z udziałem partnerów zagranicznych z Belgii, Francji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Był to zintegrowany cykl konferencji podsumowujących 9 ponadnarodowych projektów innowacyjnych oraz pilotażowych oferujących nowe metody walidacji, potwierdzania i zarządzania kompetencjami w regionie. W Europejskim Tygodniu Kompetencji
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku, jako instytucja państwowa wspierająca młodzież o zmniejszonych szansach życiowych prowadzi rekrutację młodzieży wieku 15-18 lat do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim otrzymał dofinansowanie z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu skierowanego do osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim otrzymał dofinansowanie z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim zachęca do skorzystania z nowych funkcjonalności portalu www.praca.gov.pl. Poza dotychczasową możliwością rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy zostały dodane nowe usługi elektroniczne.
Informujemy, że pod adresem http://gdm.praca.gov.pl/ uruchomina została strona interetowa w ramach której publikowane są informacje dotyczące programu "Gwarancje dla młodzieży"
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje o uruchomieniu otwartego punktu dostępu do internetu dla klientów urzędu.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim laureatem konkursu na „Najlepsze wdrożenia noweli ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje o realizacji projektu „Nowocześnie zrehabilitowani niewidomi „widzą” i wiedzą więcej! Sieć Tyflopunktów drogą do samodzielności inwalidów wzroku, niezależnie od miejsca zamieszkania”, współfinansowanym ze środków PFRON.
Firma Syntea SA informuje o realizacji komponentu szkoleniowego projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie cyklu bezpłatnych szkoleń z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu skierowanych do mieszkańców województwa podlaskiego.
29 października w Bielsku Podlaskim i 30 października 2014 r. w Brańsku odbyły się konferencje pod hasłem „Krajowy Fundusz Szkoleniowy – szansą na rozwój potencjału firmy”. Konferencje zostały zorganizowane z inicjatywy Starosty Powiatu Bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego i Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim.
serwisy internetowe serwisy internetowe Epro