Aktualności
2015-11-25 Zaproszenie
Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza, Biuro Radcy Handlowego Ambasady Hiszpanii, Konfederacja Lewiatan, EXTENDA Agencja Promocji Regionu Andaluzji i Estudio Juriddico Serrano International serdecznie zapraszają firmy zainteresowane inwestowaniem w Hiszpanii oraz eksportem i importem produktów z rynku hiszpańskiego na seminarium pt. Hiszpania po kryzysie- rynek dla polskich firm?
Powiatowy Urząd Pracy informuje, że pozyskał środki Funduszu Pracy na finansowanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim otrzymał dofinansowanie z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu skierowanego do osób bezrobotnych objętych profilem pomocy I lub II, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
informacja o propozycji szkoleń dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP ; mieszkańców wsi i miast do 30 tys mieszkańców w woj podlaskim
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, że rozpoczyna realizację projektu pozakonkursowego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, iż od 01 kwietnia 2015 r. rozpoczął realizację projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób bezrobotnych pozostających bez pracy w powiecie bielskim(I)” skierowanego do osób bezrobotnych do 30 roku życia.
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku, jako instytucja państwowa wspierająca młodzież o zmniejszonych szansach życiowych prowadzi rekrutację młodzieży wieku 15-18 lat do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim otrzymał dofinansowanie z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu skierowanego do osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim otrzymał dofinansowanie z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim zachęca do skorzystania z nowych funkcjonalności portalu www.praca.gov.pl. Poza dotychczasową możliwością rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy zostały dodane nowe usługi elektroniczne.
Informujemy, że pod adresem http://gdm.praca.gov.pl/ uruchomina została strona interetowa w ramach której publikowane są informacje dotyczące programu "Gwarancje dla młodzieży"
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje o uruchomieniu otwartego punktu dostępu do internetu dla klientów urzędu.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim laureatem konkursu na „Najlepsze wdrożenia noweli ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje o realizacji projektu „Nowocześnie zrehabilitowani niewidomi „widzą” i wiedzą więcej! Sieć Tyflopunktów drogą do samodzielności inwalidów wzroku, niezależnie od miejsca zamieszkania”, współfinansowanym ze środków PFRON.
Firma Syntea SA informuje o realizacji komponentu szkoleniowego projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie cyklu bezpłatnych szkoleń z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu skierowanych do mieszkańców województwa podlaskiego.
29 października w Bielsku Podlaskim i 30 października 2014 r. w Brańsku odbyły się konferencje pod hasłem „Krajowy Fundusz Szkoleniowy – szansą na rozwój potencjału firmy”. Konferencje zostały zorganizowane z inicjatywy Starosty Powiatu Bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego i Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim.
serwisy internetowe serwisy internetowe Epro